Η Εταιρεία

Η Metric Global Network  ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων Πληροφορικής. Σε όλα αυτά τα χρόνια της επιτυχημένης παρουσίας της, η εταιρεία έχει αναπτύξει μια έντονη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής ζωής, προσφέροντας ολοκληρωμένες καινοτόμες λύσεις.

Η Παρουσία μας

Είναι σημαντική η παρουσία της στους τομείς της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, των καταναλωτικών αγαθών, της υγείας και του Δημόσιου τομέα, της λιανικής και του εμπορίου, της ενέργειας, των Χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των Δικηγορικών εταιρειών, των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Ο Στόχος μας

Στόχος της Metric Global Network είναι να προσφέρει στους πελάτες της υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λύσεις, ώστε, μέσω αυτών, να μεγιστοποιούν κάθε φορά την ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησής τους, καθώς επίσης να επιτυγχάνουν την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία τους.

Η Ομάδα μας

Η ομάδα της Metric Global Network έχει αποκτήσει ένα ιδιαίτερα υψηλό βαθμό κατάρτισης, που έχει επιτευχθεί τόσο από τη συνεχή και οργανωμένη εκπαίδευση, όσο και από την πληθώρα των πολυσύνθετων έργων που, μέχρι σήμερα, έχει εκτελέσει.  Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και της παρακολούθησης όλων των σύγχρονων τάσεων του κλάδου της πληροφορικής κατέχει υψηλή τεχνογνωσία σε χρηματιστηριακά και τραπεζικά συστήματα. Οι άνθρωποι της Metric Global Network συντελούν στην επιτυχημένη ολοκλήρωση έργων που έχουν υλοποιηθεί σε μεσαίους και μεγάλους οργανισμούς, σε Ελλάδα και εξωτερικό, του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα.

Οι Πυλώνες μας

Έχοντας σαν αρχή την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, η εταιρεία - στρατηγικά - επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των Πελατών της μέσω των βασικών πυλώνων μας.

Integration

Η Metric Global Network σήμερα συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές υλισμικού και λογισμικού στον κόσμο, επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή λύση βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας μέσα απο μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων.

 

 

Mgn365

Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακής συνέχειας και διασφάλισης δεδομένων, η Metric Global Network αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής της Εταιρείας σας προσφέροντας λύσεις αδιάλειπτης λειτουργίας και λειτουργικής παρακολούθησης (Operational Monitoring) βασισμένες στην Πολιτική Ασφαλέιας της επιχείρησης σας.

 

 

 

Consulting

H Metric Global Network ισχυροποιώντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα που είναι η μακρόχρονη παράδοση στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, μελετά, σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις, που καλύπτουν τις σημερινές αλλά και τις αυριανές ανάγκες των πελατών της.

 

 

 

 

Η Εταιρεία

Η Παρουσία μας

Ο Στόχος μας

Η Ομάδα μας

Οι Πυλώνες μας

Integration

Mgn365

Consulting