Αρμοδιότητες

 • Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακών αρχιτεκτονικών λύσεων (LAN, WAN, Routing, Switching, Security, VPNs, Wireless)
 • Εγκαταστάσεις και παραμετροποίηση routers, switches, firewalls, intrusion prevention systems (Cisco, checkpoint).
 • Εγκατάσταση και διαχείριση προγραμμάτων παρακολούθησης δικτύου – NMS.
 • Κατανόηση και καθορισμός των απαιτήσεων της ασφάλειας των δικτυακών συστημάτων.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αρχιτεκτονικών ασφάλειας (cyber security designs).
 • Συμμετοχή σε σύνταξη RFP δικτυακού περιεχομένου.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση των λύσεων που δίνονται από υποψήφιους προμηθευτές.
 • Συγγραφή τεχνικών αναφορών και τεκμηριώσεων των δικτυακών υποδομών και αλλαγών.
 • Προτάσεις βελτίωσης της απόδοσης, χωρητικότητας και επεκτασιμότητας των δικτυακών υποδομών.

 

 

Το προφίλ σας

 • Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής με κατεύθυνση Πληροφορικής.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σαν Network Engineer ή Security Network Engineer.
 • Ικανοποιητική γνώση/αξιοποίηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας (TCP/IP, BGP, και OSPF).
 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις σε αρχιτεκτονικές Cisco (CCNA-CCNP, Wireless, κλπ).
 • Επιθυμητή εμπειρία σε firewalls, intrusion detection systems, anti-virus software, authentication systems, log management, content filtering, κτλ
 • Επιθυμητή εξοικείωση με διαγνωστικά προγράμματα δικτύου παρακολούθησης και ανάλυσης όπως Cisco Prime, Nagios, Solarwinds.
 • Γνώσεις σε μοντέλα ελεγχόμενης πρόσβασης και δικτυακής ασφάλειας.
 • Ικανότητα επίλυσης συνθέτων θεμάτων τηλεπικοινωνιών, με δυνατότητα εργασίας ατομικά και συλλογικά.
 • Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική και μεθοδική σκέψη.

 

Αποστολή βιογραφκών εδώ με θέμα CNE201902

 

 

 

 

Ο Μηχανικός Δικτύων αναφέρεται στον Προϊστάμενο του τμήματος ΙΤ Υποδομών. Αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την τεκμηρίωση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων τηλεπικοινωνιών που θα χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και λειτουργικότητα. Συντονίζει τις εργασίες του τμήματος και καθοδηγεί τα μέλη της ομάδας με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση δικτυακών αρχιτεκτονικών.

 

 

 

Metric Global Network | Career

H Metric Global Network ζητά

Μηχανικό Δικτύων