Έχοντας σαν αρχή την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, η Metric Global Network ως system integrator και πάροχος λύσεων πληροφορικής- στρατηγικά - επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των Πελατών της.

Η Metric Global Network είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών και εξοπλισμού συστημάτων πληροφορικής. Ξεκίνησε το 1999 και αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής. Σε όλα αυτά τα χρόνια της επιτυχημένης παρουσίας της, η εταιρεία έχει αναπτύξει μια έντονη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής ζωής, προσφέροντας ολοκληρωμένες καινοτόμες λύσεις. Το ανθρώπινο μας δυναμικό με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε εποπτευόμενα, από διαφόρους φορείς, ιδρύματα και εταιρείες διασφαλίζει την κορυφαία παροχή υπηρεσιών και ευέλικτων πακέτων που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

περισσότερα...

Metric Global Network | Services

Πώς δουλεύουμε

Η Metric Global Network ως System Integrator και πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής, έχει δημιουργήσει τρείς βασικούς πυλώνες δραστηριοτήτων Integration, Mgn365, Consulting, ώστε να μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη λύση στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της.

 

System Integration

Μας χρειάζεστε όπου υπάρχει ή πρόκειται να αναπτυχθεί δίκτυο συστημάτων πληροφορικής. Από έναν απλό server μέχρι ολόκληρο το data center σας,  καταγράφουμε, αναλύουμε, κατηγοριοποιούμε τα συστήματά σας, προτείνουμε καινοτόμες λύσεις βασισμένες στις πραγματικές σας ανάγκες αναπτύσσουμε και υποστηρίζουμε τις δομές σας μέσα από ένα καθετοποιημένο πλαίσιο υποστήριξης πελατών ή δημιουργώντας το δικό σας πλάνο.

Metric Global Network | Mgn365

Mgn365

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Διασφαλίζουμε την επιχειρησιακή συνέχεια σας, διασφαλίζοντας τα συστήματα σας. Με την ομάδα των μηχανικών μας που με εμπειρία για περισσότερο από 20 χρόνια σε εποπτευόμενες, από διαφόρους φορείς, εταιρίες και ιδρύματα, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και αναλαμβάνουμε την υποστήριξη, φιλοξενία αλλά και επιχειρησιακή παρακολούθηση, μέσα από τις υπηρεσίες Mgn365, προσφέροντας αδιάληπτη λειτουργία των συστημάτων σας.

 

Consulting

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Metric Global Network σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις, που καλύπτουν τις σημερινές αλλά και τις αυριανές απαιτήσεις σας. Μας χρειάζεστε όπου υπάρχει ανάγκη αρχικού σχεδιασμού, επανασχεδιασμού, ελέγχου και auditing των συστημάτων πληροφορικής της εταιρείας σας. Μας χρειάζεστε όπου υπάρχει ανάγκη επιλογής πλαισίου λειτουργίας σε συστήματα back office, σε δημιουργία και τήρηση Πολιτικής Ασφαλείας, Gdpr αλλά και διαδικασίες project management.

Metric Global Network | Consulting

Γιατί εμάς;

Για την ευελιξία και την ασφάλεια των υπηρεσιών μας.

Διότι παρέχουμε λύσεις στις πραγματικές σας ανάγκες.

Διότι το ανθρώπινο μας δυναμικό απαρτίζεται από στελέχη με περισσότερο από 20 χρόνια εμπειρίας σε εποπτευόμενες από διαφόρους φορείς (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,ΤτΕ κ.λ.π) εταιρείες και ιδρύματα.

Διότι οι λύσεις που προτείνει η Metric Global Network δεν αποτελούν μεμονωμένες απαντήσεις στις ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά είναι ολοκληρωμένες προτάσεις επιχειρησιακής πρακτικής βασισμένες σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και προϊόντα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συνεργάτες

Πελάτες