Metric Global Network | Mgn365 Services

Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακής συνέχειας και διασφάλισης δεδομένων, η Metric Global Network αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής της Εταιρείας σας προσφέροντας λύσεις αδιάλειπτης λειτουργίας και λειτουργικής παρακολούθησης (Operational Monitoring) βασισμένες στην Πολιτική Ασφαλέιας της επιχείρησης σας.

Data Center (Collocation & Hosting)

Η Metric Global Network προσφέρει υπηρεσίες Collocation σε πελάτες που ζητούν να προστατεύσουν τα κρίσιμης σημασίας δεδομένα και τις εφαρμογές τους σε ένα ευέλικτο, σύγχρονο περιβάλλον που παρέχει αξιοπιστία και κορυφαία απόδοση.

 

Η Metric Global Network προσφέρει υπηρεσίες hosting και cloud computing services  προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και λειτουργία των websites γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Περιλαμβάνει σημαντικούς παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχουν συστήματα υψηλών ταχυτήτων με δυνατότητα επέκτασης και οικονομικά αποδοτικούς τρόπους λειτουργίας για τη φιλοξενία website και εφαρμογών web.

Metric Global Network | Mgn365 Data Center

Business Continuity

(Disaster Recovery Site//Disaster Recovery Plan)

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή φυσικής καταστροφής, ακόμα και εάν τα δεδομένα είναι ανακτήσιμα, η αποκατάσταση των βλαβών είναι συνήθως ζήτημα ημερών ή και εβδομάδων. Το Disaster Recovery είναι απαραίτητο στις επιχειρήσεις που χρειάζονται άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές τους ακόμα και όταν τα συστήματά τους έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.  Το Disaster Recovery παρέχει: εύκολη υλοποίηση, αξιοπιστία (με το κορυφαίο λογισμικό της Veeam), άμεση επαναφορά των servers σε λίγα λεπτά.

Η Metric Global Network μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη υπηρεσία φιλοξενίας ή και collocation βασισμένη στην πραγματική ανάγκη του πελάτη σε διεθνώς αναγνωρισμένα data warehouses με την κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών της, βασισμένη στην εμπειρία και την εξειδίκευση των μηχανικών της.

 

Remote Replication

Η Metric Global Network προσφέρει το Remote Replication σε επιχειρήσεις που χρειάζονται ανά πάσα στιγμή άμεση πρόσβαση στις κρίσιμες εφαρμογές τους. Σε περίπτωση που τα συστήματα τους τεθούν εκτός λειτουργίας, η μετάβαση στις συγχρονισμένες εφαρμογές στο σύννεφο είναι αυτοματοποιημένη. Χαρακτηριστικά του Remote Replication είναι  η αυτοματοποιημένη μετάβαση, η ολιγόλεπτη επαναφορά των servers σε περίπτωση ανάγκης, οι βέλτιστοι χρόνοι και η συνεχής διαθεσιμότητα (απρόσκοπτη μετάβαση από και προς το Disaster Site).

 

Μέσα από την υπηρεσία διαχείρισης δικτύων, η εταιρία παρέχει υπηρεσίες 24ωρης παρακολούθησης του δικτύου του πελάτη, με ένα εξειδικευμένο σύστημα O.M. (Operational Monitoring). Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει λογισμικό και αντίστοιχη υποδομή, παρέχοντας αναλύσεις και εβδομαδιαία ή μηνιαία report σχετικά με την κατάσταση του δικτύου του πελάτη, τόσο σε πραγματικές, όσο και σε εικονικές συνθήκες, μαζί με τις αντίστοιχες προτάσεις για την επίλυση πιθανών προβλημάτων.

 

High Availability Solutions

Στην τεχνολογία της πληροφορικής, η διαθεσιμότητα του συστήματος εκφράζεται ως ποσοστό του ετήσιου χρόνου λειτουργίας. Οι συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (SLA) αναφέρουν γενικά αυτά τα ποσοστά διαθεσιμότητας για να υπολογίσουν τη χρέωση. Χρησιμοποιώντας το απίστευτο ιδανικό για διαθεσιμότητα 100% ως βασική γραμμή, ο στόχος των υψηλότερων επιπέδων διαθεσιμότητας υπηρεσιών θεωρείται ότι είναι 99,999% διαθεσιμότητα. Η Metric Global Network χρησιμοποιεί high availability solutions, ώστε να διαχειρίζονται οι βλάβες από τυχόν απώλεια υπηρεσιών και να ελαχιστοποιείται ο προγραμματισμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας.

 

Metric Global Network | Mgn365 High Availability Solutions
Metric Global Network | Mgn365 Backup 365 Services

Backup 365 Services

Η Metric Global Network παρέχει 100% προστασία δεδομένων στις επιχειρήσεις με το επαγγελματικό Cloud Backup. Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας των δεδομένων τους, βάζουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους. Οι παραδοσιακοί τρόποι Backup δεν εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση ζημιάς, μόλυνσης ή φυσικής καταστροφής, θα υπάρχει πάντα διαθέσιμο ένα λειτουργικό αντίγραφο των δεδομένων, έτοιμο για χρήση. To Backup 365 είναι: Ασφαλές (Τα δεδομένα είναι πάντα κρυπτογραφημένα. Η υπηρεσία είναι πιστοποιημένη με ISO 27001), Οικονομικό (Δεν χρειάζεται εξοπλισμό, συντήρηση και χρόνο από τον διαχειριστή), Γρήγορο (Τα αρχεία τεμαχίζονται σε πολλά μικρότερα και στέλνονται μόνο όσα έχουν τροποποιηθεί).

 

Metric Global Network | Mgn365 Storage

Storage Environment

Η Metric Global Network προσφέρει την υποδομή για την κεντρική αποθήκευση των δεδομένων ενός δικτύου, ανεξάρτητα από τους Servers που τα διαχειρίζονται, χρησιμοποιώντας NAS (Network Area Storage) συστήματα αποθήκευσης, στα οποία μπορούν να αποθηκεύσουν απευθείας οι χρήστες τα αρχεία τους. Αρκετά συνηθισμένη χρήση των NAS είναι η λειτουργία ως Backup των εταιρικών δεδομένων.

 

Planning, Data Migration & Integration

Η Metric Global Network αναλαμβάνει τη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων μεταξύ διαφορετικών τύπων αποθήκευσης δεδομένων, μορφών ή συστημάτων πληροφορικής, όπως επίσης τη διαδικασία συνδυασμού δεδομένων που διαμένουν σε διαφορετικές πηγές, ώστε να παρέχεται στους χρήστες μια ενιαία προβολή όλων των δεδομένων. Πολλές επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, για να αναβαθμίσουν τα συστήματα τους στις πιο πρόσφατες επιχειρηματικές εφαρμογές, να μετακινηθούν σε πλατφόρμες περισσότερο εμπορευματοποιημένες και να μειώσουν το κόστος και την πολυπλοκότητα των τεχνολογιών πληροφορικής.

 

Metric Global Network | Mgn365 Storage Planning Data Migration & Integration

Network Attached Storage

Oι σύγχρονες συσκευές Network Attached Storage είναι ειδικά σχεδιασμένες για να συνδυάσουν File Services με βάσεις δεδομένων, εμπορικές ή άλλες εφαρμογές κ.α. Επιπλέον η αξιοποίηση του χώρου γίνεται πιο αποτελεσματική με τους ενσωματωμένους μηχανισμούς compression, deduplication και snapshots κ.λ.π. Για αυτό τα NAS είναι η πιο διαδεδομένη λύση για τη διαχείριση δεδομένων σε δίκτυα όλων των μεγεθών.

Metric Global Network | Mgn365 Storage Area Network

Storage Area Network

Τα Storage Area Network λειτουργούν ως αποθηκευτικός χώρος των Servers, προσφέροντας υψηλότερο επίπεδο διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, χαρακτηριστικών αλλά και διαχείρισης, σε σύγκριση με Servers που αποθηκεύουν τοπικά. Παράλληλα παρέχεται οικονομία και ευελιξία, αφού ο αποθηκευτικός χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία, ενώ η επέκταση γίνεται ανεξάρτητα από την υπολογιστική υποδομή. Τα SAN προτιμώνται έναντι των NAS όταν οι ανάγκες για ταχύτητα είναι αυξημένες, ενώ είναι πιο οικονομικά από τα αντίστοιχα σε χαρακτηριστικά NAS.

 

Mgn365

Data Center

Business Continuity

Remote Replication

High Availability

Backup

Storage